about

“In the crust of this planet all that is solid is grounded into a penetrable surface.”

Crust_Ia

The Earth’s surface is affected by extraordinary events, yet the constant wave propagation through the planet is not only induced by tremendous volcanic explosions, but also by gentler instances of wind, water, human activity and other causes of micro-seismic movements. Tectonic plates are a penetrable surface, which shake and tremble, yet the changes are only revealed in a span of geologic time that is vastly longer than human existence. Crust: Sonoseismic Landscape creates a moment, which exposes the dynamic nature of what appears to be solid, and portrays the planet’s own ever-changing existence.

Crust_Ib

Humans are a big part of the micro-seismic environment. However, in a sonoseismic landscape a person is not in a position to trigger or control the behavior of the planet. Instead they are lured into the crust and invited to tap into its cracking presence. The horizontal movements are triggered by an algorithm based on audio waves of field recordings taken on Mount Etna with a geophone, a highly sensitive device suitable for the audio recording of micro-seismic movements. Such movements are grinding solid material into dust. From the tectonic plates, a new landscape emerges.

Crust_Ic[lang_si]

Skorja | sonosezmična pokrajina

“V skorji tega planeta se vse kar je trdno zdrobi v propustno površino.”

Zemeljsko površino oblikujejo presenetljivi in skriti pojavi. Širjenja valov skozi planet ne povzročajo zgolj nenadne vulkanske eksplozije, temveč tudi navidez šibkejše aktivnosti kot so veter, voda, človeški posegi in drugi vzroki, ki proizvajajo mikrosezmična gibanja. Tektonske plošče so propustne površine, ki se nenehno tresejo in trepetajo, očitnejši premiki pa se pokažejo šele v razponu geološke dobe, ki je neskončno daljša od človekovega bivanja na Zemlji. Skorja: sonosezmična pokrajina ujame trenutek, ki razkrije dinamično naravo vsega, kar se zdi trdno, in prikaže stalno spreminjajočo se podobo planeta.

Človek povzroča znaten del mikrosezmičnega gibanja, vendar v sonosezmični pokrajini ni postavljen v vlogo tistega, ki sproža ali nadzira gibanje planeta. Zapeljan je v skorjo in povabljen, da prisluhne spodrivanju mase in pokanju materialov. Algoritem, ki sproža tektonske premike v sonoseizmečni pokrajini, temelji na zvočnih valovih iz terenskih posnetkov na gori Etna. Zvok premikov v vulkanski skorji je bil zajeti z geofonom, mikrofonom za zaznavanje mikrosezmičnih gibanj. Drgnjenje tektonskih plošč melje trdno snov v prah, pod tektonskimi ploščami pa se s prahom dviga nova pokrajina.

[lang_si]

Crust_Id

EXHIBITIED

@KIBLIX FESTIVAL | Maribor | Slovenia | 8th to 25th October, 2014